VDU prof. G.Vanagaitės paskaita „Neoromantizmas: romantizmo tąsa ir modernizmo pradmenys – Šatrijos Raganos apysaka „Sename dvare“

Pagal Vytauto Didžiojo universiteto ir VDU „Rasos“ gimnazijos bendradarbiavimo projektą šių metų kovo 30 d. vienuoliktokai klausėsi VDU profesorės Gitanos Vanagaitės paskaitos „Neoromantizmas: romantizmo tąsa ir modernizmo pradmenys -Šatrijos Raganos apysaka „Sename dvare“. Aptarėme jos gyvenimą ir kūrybą. Profesorė išsamiai papasakojo rašytojos biografiją bei nagrinėjo apysaką „Sename dvare“. Pristatė svarbiausius rašytojos kūrinius chronologine tvarka, pateikė faktų apie Šatrijos Raganą ir jos mąstymą, citavo jos žodžius. Pamokė, kaip atskirti romantizmą nuo neoromantizmo, pabrėžė jų skirtumus. Paskaitos pabaigoje dalyviai turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus ir įtvirtinti žinias, klausimų klausė ne tik mokiniai, bet į diskusiją įsitraukusios buvo net ir mokytojos. Džiaugiamės, kad bendradarbiavimo projektas tęsiamas toliau. Balandžio 13 d. VDU profesorė Gitana Vanagaitė vienuoliktokams skaitys paskaitą apie Jurgį Savickį. Ir mokytojai, ir mokiniai yra patenkinti bendradarbiavimo su VDU rezultatais, mokiniai yra dėkingi profesorei Gitanai Vanagaitei už suteiktas žinias, kurios vienuoliktokams tikrai pravers ateityje.
Visų vienuoliktokų vardu IIIC klasės mokinė Kotryna Šimonytė.

 263 peržiūrėta