„Moderniosios pasaulėžiūros konfliktai J.Savickio novelių modernumas“

Pagal Vytauto Didžiojo universiteto ir VDU „Rasos“ gimnazijos bendradarbiavimo projektą šių metų balandžio 13 d. vienuoliktokai klausėsi VDU profesorės Gitanos Vanagaitės paskaitos „Moderniosios pasaulėžiūros konfliktai J.Savickio novelių modernumas“. Profesorė papasakojo rašytojo biografiją bei nagrinėjo noveles „Vagis“, „Ad astra“, „Kova“, „Fleita”, komentavo jų struktūrą. Pateikė faktų apie Jurgį Savickį ir jo mąstymą, požiūrį į pasaulį, citavo jo žodžius. Profesorė kalbėjo apie modernaus ir tradicinio meno skirtumus, pamokė, kaip juos atskirti, aptarė modernizmo ir postmodernizmo bruožus bei papasakojo apie avangardizmą. Paskaitos pabaigoje dalyviai turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus ir įtvirtinti žinias, klausimų klausė ne tik mokiniai, bet į diskusiją įsitraukusios buvo net ir mokytojos, vienuoliktokai širdingai padėkojo profesorei už suteiktą laiką ir žinias. Džiaugiamės, kad bendradarbiavimo projektas tęsiamas toliau. Gegužės 4 d. VDU profesorė Gitana Vanagaitė vienuoliktokams skaitys paskaitą apie Juozą Tumą-Vaižgantą ir jo kūrinį „Dėdės ir dėdienės“. Ir mokytojai, ir mokiniai yra patenkinti bendradarbiavimo su VDU rezultatais, mokiniai yra dėkingi profesorei Gitanai Vanagaitei už suteiktas žinias, kurios vienuoliktokams tikrai pravers ateityje.

Visų vienuoliktokų vardu IIIC klasės mokinė Kotryna Šimonytė.

 118 peržiūrėta