Sveikiname!

Tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse „Lėkime dainos sparnais“ Jaunimo choro „Gaja” tercetas: Živilė Budėnaitė, Melita Jakubauskaitė ir Greta Baliutavičiūtė, IV kl. gimnazistės, tapo I-osios vietos laureatėmis. Mokytojai: Gintarė Ručinskaitė, Ramūnas Baranauskas, koncertmeisterė Jelena Kubrakovskaja. Džiaugiamės jų pasiekimais!  67 peržiūrėta

 67 peržiūrėta

IT lankstinukų kūrimo konkurso „SAUGAU ŽEMĘ“ nugalėtojai

Baigėsi IT lankstinukų kūrimo konkursas „Saugau žemę“. Konkurso tikslas, skatinti aplinkosauginį švietimą, domėjimąsi ekologija, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą, pasitelkiant skaitmenines technologijas, elektroninės leidybos galimybes, kūrybiškumą, ir meninę saviraišką, buvo pasiektas. Sulaukėme gražių, įdomių, įvairiomis programomis atliktų darbų.  Konkurso nugalėtojus padėjo išrinkti kompetentinga komisija, kurią sudarė informatikos, biologijos ir dailės …Skaityti daugiau …

 733 peržiūrėta