Gimnazistai dalyvauja projekte

Šiandien, rugsėjo 29 dieną Vytauto Didžiojo Universiteto „Rasos“ gimnazijos moksleiviai dorinio ugdymo pamokų metu dalyvavo VDU Santuokos ir šeimos studijų centro, Laisvos visuomenės instituto ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vykdomame projekte „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones“, skirtame Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) programos įgyvendinimui. Pamokos metu moksleiviai buvo kviečiami atviram pokalbiui, Podcast vaizdo įrašų peržiūrai, diskusijai jaunimui aktualiomis temomis apie savivertę, draugystę ir jos ribas, meilę ir santuoką.

 113 peržiūrėta