Respublikinė 8–12 klasių mokinių patyriminė konferencija „Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir pergalės“

2021 m. lapkričio 17 dieną gimnazijoje vyko Respublikinė 8–12 klasių mokinių patyriminė konferencija „Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir pergalės“, kuri buvo organizuota kartu su VDU Švietimo akademija.

Konferencijos tikslas: gerinti mokymosi kokybę ir atsakomybę už savo mokymąsi pasitelkiant šiuolaikines technologijas.

Konferencijos uždaviniai: ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą; efektyvinti asmeninio  laiko planavimą; skatinti mokymąsi bendradarbiaujant; plėtoti mokymą ir mokymąsi virtualioje aplinkoje.

Konferencijoje dalyvauvo: VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno Palemono gimnazija, VDU Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno rajono Vilkijos gimnazija, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno „Santaros“ gimnazija, VDU „Atžalyno“ progimnazija, Kauno Juozo Urbšio progimnazija ir VDU klasikinio ugdymo mokykla.

Konferencijos plenarinio posėdžio pagrindinį pranešimą skaitė VDU dėstytojas, filosofas, Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos mokytojas, žurnalistas, buvęs „Laisvosios Europos“ radijo bendradarbis Algis Davidavičius.

Konferencijos darbas buvo tęsiamas lietuvių kalbos, matematikos ir informacinių technologijų, socialinių mokslų, menų ir doros, užsienio kalbų, gamtos mokslų sekcijose, kuriose darbą moderavo VDU Švietimo akademijos dėstytojai. Buvo perskaityta daugiau nei trisdešimt pranešimų. Kai kurie pranešėjai skaitė pranešimus ir dalyvavo diskusijose per nuotolį.

Konferencijos programa

 

 476 peržiūrėta