Parama gimnazijai

Mieli tėveliai,
dėkojame visiems, rėmusiems gimnaziją ir pervedusiems 1,2 proc. GPM. Šios lėšos naudojamos mokinių ugdymo sąlygoms gerinti.

Labai prašytume 1,2% savo pajamų mokesčio skirti ir šiemet – iki gegužės 1 d. reikėtų užpildyti specialią formą FR0512.

2020 m. surinkta 1,2 proc. GPM – 4277 .

Už 2019, 2020 metais Jūsų skirtas lėšas planuojame įrengti modernią gamtos mokslų laboratoriją.

Modernioje, šiuolaikiškai įrengtoje, pažangia įranga ir naujais baldais aprūpintoje gamtos mokslų laboratorijoje gimnazistai galės atlikti biologijos ir chemijos laboratorinius darbus. Vyks chemijos ir biologijos bendros veiklos, bus  organizuojami didesnės apimties tiriamieji darbai bei maksimaliai išnaudojami laboratorijos pajėgumai. Aktyvi patyriminė gimnazistų veikla leis padidinti mokymosi motyvaciją, pagerės ugdymo(si) kokybė.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu: https://vmi.lt
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. 
Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius ir Pateikite deklaraciją.  (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2020
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190138557
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – VDU „Rasos“ gimnazija
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus].

 Dėkojame visiems, kurie remiate VDU „Rasos“ gimnaziją  ir prisidedate kuriant saugias, modernias bei patrauklias gimnazijos aplinkas.

Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos:
FR0512 forma

FR 0512 formos (laukelių pildymas)