Parama gimnazijai

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pasirinkote VDU „Rasos“  gimnaziją. Jūsų kasmet skiriama 2 proc. (nuo 2020 m. 1,2 proc.) gyventojų pajamų mokesčio parama padeda gimnazijai atnaujinti savo aplinką.

Kur panaudota Jūsų paaukota pajamų mokesčio dalis už 2018 m.?
Sutvarkyta  poilsio zona mokiniams prie 212 kabineto.  Siena papuošta mokinių kūrybiniu darbu, pastatyti minkštasuoliai, staliukai.
Prisidėta perkant interaktyvius ekranus matematikos (302) ir geografijos (308) kabinetams.

Ką planuojame padaryti už 2019 m. paaukotą pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį?
Tęsti poilsio zonų kūrimą ir atnaujinimą: įsigyti minkštasuolių, atnaujinti poilsio zonas.
Įsitikinę, kad interaktyvių ekranų įsigijimas pagerino ugdymo kokybę, nusprendėme įsigyti interaktyvius ekranus į matematikos (303) ir fizikos kabinetus (312).

Kaip paaukoti 2019 m. pajamų mokesčio dalį?
Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma, toliau — Prašymas) pateikimo tvarka.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:
1. Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS:

Prisijunkite prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos adresu: https://vmi.lt
Prisijungus prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirenkame „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.
Formos pildymo laukelyje spaudžiame gaublio ikoną, skirtą elektroniniam pildymui.
Užpildome laukelius. Pateikite prašymą dešiniajame kampe paspaudę „Pateikti deklaraciją“.

2. Užpildyti popierinį prašymą:

Kreipkitės į klasės auklėtoją, kuri(is) Jūsų dukrai/sūnui perduos Formą FR0512 ir voką.
Neužpildytus laukelius reikia užpildykite, kaip parodyta lankstinuko vidurinėje dalyje. Dėmesio! Nepamirškite parašyti vardo, pavardės ir asmens parašo.
Užpildytą ir pasirašytą Formą įdėkite į voką, užklijuokite ir ant klijavimo vietos pasirašykite.
Užpildykite gavėjo adresą: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.
Nepamirškite užrašyti savo (siuntėjo) adreso.
Užpildytą ir užklijuotą voką atneškite klasės auklėtojai, mes užklijuosime pašto ženklą ir išsiųsime.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.
Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.)
Politinėms partijoms — iki 0,6 proc.GPM (anksčiau buvo 1 proc.)
Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Tikimės, kad ir 2020 metais būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį nukreipsite į mokyklos parmos fondą.

Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos:
FR0512 forma

FR 0512 formos (laukelių pildymas)