Projektai


Šalies projektai 

  • „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Tikslas – ugdyti pilietiškumą ir europietiškumą. Skatinti ES veiklos ir sprendimų poveikį piliečiams supratimą ir ugdyti piliečių aktyvumą. Trukmė – 2018-2019 m.m.
  • „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Tikslas – aktyvinti kūno kultūros ir fizinį aktyvumą per edukacines veiklas. Trukmė – iki 2019 03 31.
  • Individualizuoto mokymosi projektas www.vaizdopamokos.lt. Tikslas – sukurti virtualią mokyklą, kurioje kaupiamos Lietuvos mokytojų įrašytos pamokos. Trukmė –  2011-2020 m.m.
  • „Mokinių emocinės išraiškos skatinimas“. Tikslas – skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip tobulinti mokyklos emocinę aplinką. Trukmė – 2018-2019 m.m.
  • „Sveika mokykla“ . Tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.Trukmė – 2016-2020 m.m. Daugiau...
  • „Nepamiršk parašiuto“. Tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus suprasti socialinio draudimo sistemą,  gebėti įvertinti neoficialaus darbo pavojus, susipažinti su socialinėmis garantijomis. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriais. Trukmė – 2018-2019 m.m.

Tarptautiniai projektai

  • Didžiosios Britanijos projektas „DofE programa“. Tikslas – ugdyti bendrąsias kompetencijas. Trukmė – 2018-2019 m.m.
  • .„Ö kaip vokiškai?“ Tikslas - populiarinti vokiečių kalbą, ugdyti daugiakalbystę. Tęstinis.
  • Europos Sąjungos projektas „Vieninga Europa, imigracija, žmogaus teisės“. Tikslas – skatinti toleranciją ir atvirumą trečiojo pasaulio žmonėms, suvokti emigracijos istorines priežastis.  Tęstinis.
  • „ENO (aplinka virtualioje erdvėje) programa“. Koordinuoja Suomija. Tikslas – rūpintis ekologinės pusiausvyros palaikymu, diegti darnų vystymąsi per ugdymą. Tęstinis.

Svetainės medis

Mus rasite