Svetainės informacijos rodyklė

Administracija

Atnaujinta: 23 Geg 2019
Parašyta 20 Balandis 2016
Peržiūros: 10142

 Artūras Sakalauskas
Direktorius, kab. Nr. 101
II-oji vadybinė kategorija

Fizikos mokytojas metodininkas
Tel.Nr. 8 37 312364
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

 Salvinija Šležienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija

Koordinuoja strateginio plano ir veiklos metinio plano sudarymą, veiklos kokybės įsivertinimą, organizuoja PUPP, vykdo Brandos egzaminų ir PUPP sklaidą, atsakinga už KELTĄ, brandos atestatų ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimą, organizuoja individualiųjų ugdymo planų sudarymą, dalyko ir kurso keitimą, koordinuoja profesinį orientavimą, organizuoja mokinių mokymą namuose, atsakinga už specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, kuruoja gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir kūno kultūros dalykus.

Chemijos mokytoja metodininkė
Tel.Nr. 8 37 312396, kab. Nr.209
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

 Violeta Juškienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija

Sistemingas neformalaus ugdymo organizavimas, tradiciniai renginiai ir minėjimai, kultūrinė-pažintinė-socialinė veikla, doros, menų ir technologijų dalykų, socialinio pedagogo, psichologo ir klasės auklėtojų veiklos kuravimas, mokinių savivaldos koordinavimas.

Tikybos mokytoja metodininkė
Tel.Nr. 8 37 312188, kab. Nr.103
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

januleviciene Teresė Janulevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija

Stebi ugdymo kokybę ir pažangumą, rengia trimestrų/pusmečių  rezultatų ataskaitas, koordinuoja gabių vaikų ugdymą,  organizuoja bandomuosius egzaminus, koordinuoja gimnazijos informacinio centro veiklą, rengia gimnazijos ugdymo planą, kuruoja gimnazijos metodinės tarybos ir metodinių grupių darbą, organizuoja mokymosi pagalbos teikimą mokiniams patiriantiems mokymo(si) sunkumų, organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, vadovauja mokytojų klubui „Vizija“,  kuruoja lietuvių ir užsienio kalbų, socialinių mokslų (istorijos, geografijos, ekonomikos ir psichologijos) dėstymą, kuruoja projektinę veiklą, ryšius su VDU.

Istorijos mokytoja metodininkė
Tel.Nr. 8 37 311291, kab. Nr.315
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

 Edita Svidinskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija

Komplektuoja mokinių kontingentą, tvarko priėmimo ir pašalinimo iš gimnazijos dokumentus, sudaro statistines ataskaitas, suskirsto 1(9) klasių mokinius į klases, sudaro mobilių grupių sąrašus 3(11)-4(12) klasėse, sudaro pamokų tvarkaraščius, rūpinasi drausminga gimnazistų veikla pagal tvarkaraštį, veda lankomumo apskaitą, kuruoja matematikos ir informacinių technologijų dalykų dėstymą, kontroliuoja e-dienyno pildymą, atsako už moksleivių duomenų  ir pedagogų duomenų bazių  funkcionavimą mokykloje, savalaikį duomenų suvedimą ir atnaujinimą, diegia ir prižiūri mokyklos elektroninį dienyną, sudaro tarifikacinius dokumentus, pildo atlyginimų žiniaraščius.

IT ir matematikos mokytoja metodininkė
Tel. Nr. 8-37312397, mob.tel. +37067266262, kab.Nr. 111
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV 

einikis Vidmantas Einikis

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Telefono Nr. 8 37 312428, kab. Nr.106
El.paštas:Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

Raštinės vedėja Ingrida Drazdytė, tel +370 37 312364

Vyr.buhalterė Jūratė Čikotienė, te. +370 37 311291

Mus rasite