Moksleivių priėmimas

INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ


Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau apie priėmimą į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas…

 

Gimnazijos aptarnavimo teritorijos žemėlapis

Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.

2022-2023 m.m. formuojami I gimnazijos klasių modeliai (*.pdf )

2022-2023 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

Klasės I (9) klasės II (10) klasės III (11) klasės IV (12) klasės Viso
Klasių skaičius 8 8 8 7 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868
Laisvų vietų skaičius 0 4 4 0

Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė,  el. paštas priemimas@vdurasosg.lt, mob.tel. +370 672 66262

 8,642 peržiūrėta