Moksleivių priėmimas

ATVIRŲ DURŲ DIENA
Kovo 28 d. nuo 18.00 val. iki 19.30 val. – atvirų durų diena „Kuriame, augame, tobulėjame“.
Renginyje tėveliams ir mokiniams pristatysime gimnaziją, jos pasiekimus akademinėje veikloje, individualius talentus lavinančius būrelius, galimybes visapusiškai tobulėti asmenybei.
Prašome tėvelių iš anksto pateikti rūpimus klausimus, kad galėtume atvirų durų dienoje į juos atsakyti, užpildant formą
https://forms.gle/59T9tsfBaJ6Gq7JJ9  iki 2024 m. kovo 26 d.


INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ


Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 


Gimnazijos aptarnavimo teritorijos:


Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.


Prašymų mokytis gimnazijoje priėmimas 

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt
  • Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti el. paštu: priemimas@vdurasosg.lt. Prašymo forma
  • Kiekvienas asmuo, pateikęs prašymą mokytis gimnazijoje, per 5 darbo dienas gaus mokinio anketą, kurioje bus galimybė pasirinkti norimą klasės profilį. (detalesnė informacija bus atsiųsta e.paštu pateikus prašymą).
  • Priėmus mokinius, gyvenančius gimnazijai priskirtoje teritorijoje, į laisvas vietas mokiniai bus priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus.
  • Universitetinės klasės formuojamos įvertinus gebėjimo mokytis pasirinktoje klasėje testo rezultatus. 
  • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
  • Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Planuojamų priimti mokinių skaičius (laisvų vietų skaičius) 2024/2025 m.m.

I(9) klasė II(10) klasė III(11) klasė IV(12) klasė
Klasės 8 8 8 8
Mokiniai 224 6 13 0
Mokinių sk. klasėje 28 29 28 28

2024-2025 m.m. I gimnazijos klasių modeliai (*.pdf )

 

Loading