Informacijos centras-biblioteka

VDU „Rasos“ gimnazijos biblioteka-informacijos centras

Bibliotekos–informacijos centro vedėja Angelė Zubrickienė (vaduoja Birutė Babinskienė)
tel.: (8-37 312423)

1979 metais naujame Kalniečių rajone duris atvėrė 41-oji vidurinė mokykla. Senamiestyje užsidarė paskutinioji aštuonmetė, o dalis jos darbuotojų perėjo dirbti į šią mokyklą. Buvo perduotas ir aštuonmetės mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas. Mokslo metų eigoje buvo kuriama biblioteka, sukaupta 19424 egzempliorių knygų ir 1813 egzempliorių vadovėlių. Mokykloje mokėsi 628 mokiniai, bibliotekoje skaitė 677 skaitytojai. 2000/2001 mokslo metais įrengta nauja biblioteka – informacijos centras, kurios plotas daugiau nei 300 kv.m. 48 vietų tylioji skaitykla, 14 vietų interneto skaitykla, vadovėlių ir dublikatų saugykla, abonementas, bibliotekininkių darbo vieta. Visa tai  padaryta tėvų lėšomis, projektuota architektų A.Karaliaus ir E.Barzdžiuko.  Biblioteka – modernus, turtingas paslaugų jaunatviškos, veržlios, atviros bendruomenės centras. Biblioteka yra šiuolaikiška, orientuota į vartotoją, teikia įvairias paslaugas ir konsultacijas, lavina bendruomenę; bibliotekos darbuotojos bendrauja ir bendradarbiauja, nuolat mokosi ir keičiasi, biblioteka pasižymi joje kaupiamų informacijos išteklių gausa, nuolat diegia naujas technologijas. Tai moksleivių ir mokytojų susibūrimų, susitikimų, prasmingo laisvalaikio ir bendravimo, profesinio tobulėjimo vieta. 
Biblioteka periodiškai ieško papildomo finansavimo kompiuterinėms mokomosioms programoms, periodikai, literatūrai, reikalingai intensyvinti ugdymo procesą, įsigyti; jos fondai atviri visiems skaitytojams, kompiuterių skaitykloje yra prieiga prie interneto, teikiama pagalba skaitytojui, naudojant technologijas. Nuolat siekiama geresnio gimnazistų skaitomumo, ugdoma krikščioniškos ir humanistinės pasaulėžiūros asmenybė, orientuota į universitetines studijas, sugebanti integruotis į  dabartinį visuomenės gyvenimą.
Bibliotekos fondus paturtina mokytojų, knygų autorių, rėmėjų, gimnazistų dovanotos knygos. Įdomi ir senų, retų knygų kolekcija – joje yra per 100 vienetų knygų, išleistų nuo 1930 iki 1960 metų. Prenumeruojama iki dvidešimties pavadinimų laikraščių ir žurnalų. Bibliotekai žurnalus padovanoja mokytojai, bibliotekos darbuotojos, buvę gimnazijos mokiniai.
Gimnazistai naudojasi interneto tinklo resursais, spausdinimo, nuskaitymo, CD perrašymo, vaizdo, garso aparatūra, rengia kūrybinius darbus, projektus, ruošiasi pamokoms ir popamokinei veiklai. Bibliotekoje ruošiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti, rengiamos teminės ir personalinės (gimnazistų, mokytojų) tapybos, fotografijos ir technologijos darbų parodos. Bendradarbiaujame su mokytojais dalykininkais, rengiame parodas, integruotus projektus, susitikimus su  leidyklų darbuotojais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos literatūrinės savaitės, kalbų dienos, konkursai, konferencijos, vyksta seminarai, olimpiados, bendraamžių turnyrai, parodų pristatymai, paskutinio skambučio šventė, gerosios patirties sklaida miesto ir respublikos bibliotekininkams, mokytojams ir svečiams. Bendradarbiaujame su VDU biblioteka, mokyklų bibliotekomis, KPKC biblioteka. Biblioteka dalyvavo ALF, ŠKF, Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus, tarptautiniuose projektuose. Parengtas  projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Biblioteka viena  pirmųjų nuo 1998 metų įsijungė į LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) ir dirbo su UNIKAT programa. Nuo 2004 m. pradėjo dirbti su MOBIS (mokyklų bibliotekų informacijos sistema), rekataloguotas  senas bibliotekos fondas, naujos knygos tvarkomos kompiuteriu.
TAMO dienyno kūrėjai ruošiasi automatizuoti mokyklų bibliotekų darbą ir kuria naują informacinę sistemą, skirtą dokumentų tvarkymui ir skaitytojų aptarnavimui mokyklos bibliotekoje. Kūrėjai žada, kad ji bus paprastesnė už MOBIS, bus galima naudotis anksčiau suvestais duomenimis. Šiuo metu ši sistema išbandoma keliose mokyklose.
Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame atsiskleidžia visa bibliotekos – informacijos centro veikla. Biblioteka turi savo logotipą ir knygos ženklą, kuriuos sukūrė patys gimnazistai. 

Nauji vadovėliai, atitinkantys atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas, jau pasiekė mūsų gimnazistus!

Ilgais žiemos vakarais…

Akcijos „Knygų Kalėdos 2022“ rezultatai

Aprūpinimas vadovėliais

 

Loading