Klasių vadovai

Klasių vadovai 2021-2022 m.m.

Mokytojas Klasė
Černiauskaitė Zita 1T1  Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė)
Gaulienė Rūta 1T2  Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė)
Martinionienė Jolanta 1G  Gamtos mokslų klasė (universitetinė)
Karalevičiūtė Daiva 1S  Socialinių, humanitarinių mokslų klasė (universitetinė)
Ginetas Bronius 1V1  Verslumo klasė
Zuzevičius Kazimieras 1V2  Verslumo klasė
Šlikienė Nijolė 1E  Ekologijos ir sveikos gyvensenos klasė
Medelinskienė Valerija 1M  Scenos ir vaizduojamųjų menų klasė
Mitkevičienė Vilma 2A
Krašauskienė Reda 2B
Kalvinskienė Loreta 2C
Preikšienė Rasa 2D
Rakauskienė Gintautė 2E
Misevičius Jonas 2F
Baranauskas Ramūnas 2G
Miliukevičius Vygintas 2H
Vitkauskienė Almina 3A
Miliukaitė-Lapinskienė Kristina 3B
Jankauskaitė Lina 3C
Bartaševičienė Vilma 3D
Saulevičienė Laima 3E
Bielskienė Kristina 3F
Roževičienė Daiva 3G
Praniulienė Rasa Genovaitė 4A
Jankauskienė Jolita 4B
Navickienė Ilona 4C
Leonavičienė Lolita 4D
Januškienė Vaida 4E
Marcinkevičiūtė Rūta 4F
Bareišienė Virginija 4G
Dubauskienė Eglė 4H

 

 

 565 peržiūrėta