Kontaktai

Įstaigos pavadinimas Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Adresas P.Lukšio g.40, LT-49294 Kaunas

Elektroninis paštas rastine@vdurasosg.lt (raštinė)
Telefonas (8-37) 312364 (raštinė), (8-672) 66828
Faksas (8-37) 310262 (raštinė)
Įstaigos tipas Gimnazija (I-IV kl.)
Įstaigos teisinė forma Viešoji įstaiga
Įstaigos kodas 190138557
Mokomoji kalba Lietuvių
Atsiskaitomoji sąskaita LT 26 4010 0425 0007 0348  Luminor Bank AS 

 

Artūras Sakalauskas, direktorius (8-37) 312364, (8-686) 15594 direktorius@vdurasosg.lt 
Salvinija Šležienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-37) 312396, (8-682) 72708  salvinija.sleziene@vdurasosg.lt
Asta Viliokaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-37) 312188, (8-682) 21068
asta.viliokaitiene@vdurasosg.lt
Teresė Janulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-37) 311291, (8-610) 06576 terese.januleviciene@vdurasosg.lt 
Edita Svidinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-37) 312397, (8-672) 66262 edita.svidinskiene@vdurasosg.lt
Vidmantas Einikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (8-37) 312428
vidas.einikis@vdurasosg.lt
Rita Damaševičienė, socialinė pedagogė (8-37) 312397, (8-601) 99670 soc.pedagoge@vdurasosg.lt
Jolita Markauskienė, psichologė  (8-601) 99710  psichologe@vdurasosg.lt
Daiva Plerpaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  (8-676) 93656
slaugytoja@vdurasosg.lt
Angelė Zubrickienė, bibliotekos-informacijos centro vedėja (8-37) 312423
biblioteka@vdurasosg.lt

 208,516 peržiūrėta