Mokytojai, kiti darbuotojai

2020–2021 m.m. dalykų mokytojai
El.paštas: mokytojai@vdurasosg.lt

Pavardė, vardas Kvalifikacijos kategorija Auklėjamoji klasė
Lietuvių kalba
Marojan Vitalija  mokytoja metodininkė
Rakauskaitė Rita  mokytoja ekspertė
Armonienė Genovaitė  mokytoja ekspertė
Žukauskienė Laimutė  mokytoja ekspertė
Rita Richter  mokytoja ekspertė
Bartaševičienė Vilma  mokytoja ekspertė 2D
Viliokaitienė Asta  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Parulienė Gitana  mokytoja metodininkė
Adomaitytė Nelda Aušrelė  mokytoja metodininkė
Anglų kalba
Benetienė Gintarė  mokytoja ekspertė 4A
Čelkienė Ala  mokytoja metodininkė
Januškienė Vaida  mokytoja metodininkė 3E
Vrubliauskienė Vida  mokytoja ekspertė
Lukoševičienė Aldona  mokytoja metodininkė 4E
Karalevičiūtė Daiva  mokytoja 
Navickienė Ilona  mokytoja metodininkė 3C
Miliukaitė-Lapinskienė Kristina  mokytoja metodininkė 2B
Jankauskaitė Aušra  lektorė
Saulevičienė Laima  mokytoja metodininkė 2E
Ancutaitė Neringa   mokytoja
Bartuškienė Jolanta  mokytoja metodininkė  vaiko auginimo atostogose
Vokiečių kalba
Bielskienė Kristina  vyresnioji mokytoja 2F
Prancūzų kalba
Šmulkštienė Rūta  mokytoja 
Ispanų kalba
Barragan Ferrer Jesus Manuel  mokytojas
Rusų kalba
Leonavičienė Lolita  mokytoja metodininkė 3D
Berezinienė Liudmila  mokytoja metodininkė
Gaulienė Rūta  mokytoja metodininkė 4B
Matematika
Ginetas Bronius  mokytojas metodininkas 4G
Mitkevičienė Vilma  mokytoja ekspertė 1A
Bareišienė Virginija  mokytoja ekspertė 3G
Svidinskienė Edita  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vitkauskienė Almina  mokytoja ekspertė 2A
Šlikienė Nijolė  mokytoja metodininkė 4F
Butkevičienė Lina  mokytoja ekspertė
Jankauskienė Jolita  vyresnioji mokytoja 3B
Istorija
Janulevičienė Teresė  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Miškinienė Neringa  mokytoja metodininkė
Praniulienė Rasa Genovaitė  mokytoja metodininkė 3A
Mitrulevičiūtė Jolita  mokytoja metodininkė
Kasperavičienė Rita  vyresnioji mokytoja  
Geografija
Preikšienė Rasa  mokytoja metodininkė 1D
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė 1E
Staniulienė Irma  mokytoja metodininkė 4H
Biologija
Martinionienė Jolanta  mokytoja ekspertė
Kalvinskienė Loreta  mokytoja metodininkė 1C
Miliukevičius Vygintas  vyresnysis mokytojas  1H
Fizika
Krašauskienė Reda  vyresnioji mokytoja 1B
Albinas Ivanauskas  mokytojas ekspertas
Sakalauskas Artūras  mokytojas metodininkas, gimnazijos direktorius
Misevičius Jonas  vyresnysis mokytojas 1F
Chemija
Jankauskaitė Lina  mokytoja metodininkė 2C
Černiauskaitė Zita  mokytoja metodininkė
Šležienė Alfreda Salvinija  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klubo „Profesijų pasaulis“ vadovė
Zinevičienė Jovita  vyresnioji mokytoja 
Informacinės technologijos
Gedeikienė Virginija  mokytoja metodininkė
Kelmienė Violeta  mokytoja ekspertė
Marcinkevičiūtė Rūta  vyresnioji mokytoja  3F
Ekonomika
 
Kublickienė Inga  mokytoja metodininkė  
Technologijos
Andrulienė Stanislava  mokytoja metodininkė, samarietiškos veiklos būrelio „Atjauta“ vadovė 4H
Zuzevičius Kazimieras  mokytojas metodininkas 4C
Dailė
Šležaitė Milda  mokytoja metodininkė
Reneckytė Eglė  mokytoja, būrelio „Dizaino paslaptys“ vadovė 3H
Medelinskienė Valerija  mokytoja metodininkė
Teatras
Jankauskaitė Aušra mokytoja metodininkė  
Muzika
Ručinskaitė Gintarė  mokytoja
Sėmėnaitė Rutkauskienė Inesa  mokytoja, ansamblio ir solistų vadovė   vaiko auginimo atostogose
Kubrakovskaya Elena  mokytoja metodininkė, akompaniatorė  
Baranauskas Ramūnas  mokytojas, meno vadovas 1G
Braziulienė Vita mokytoja ekspertė, folkloro studijos „Lygaudė“ vadovė  
Šokis
Šablauskienė Džineta  mokytoja metodininkė, šokių grupės „Rasa“ vadovė
Fizinis ugdymas
Rolskis Gintaras  mokytojas metodininkas
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė 1E
Uvarovienė Rasa  mokytoja metodininkė
Kentra Tomas  mokytojas metodininkas
Tikyba
Mackelienė Milda  mokytoja metodininkė, ateitininkų būrelio vadovė
Zuozaitė Skaidrė  vyresnioji mokytoja
Etika
Roževičienė Daiva  mokytoja metodininkė 2G
Misevičius Jonas  mokytojas metodininkas, folkloro studijos „Lygaudė“ vadovas 1F
Mokytojo padėjėja
Baužaitė Indira  mokytoja
SPECIALISTAI:
Lukošaitis Linas – ūkvedys, linas.lukosaitis@vdurasosg.lt
Slaninienė Dalia – raštvedė, rastine@vdurasosg.lt
Malinauskienė Gryta – raštvedė, gryta.malinauskiene@vdurasosg.lt
Einikis Mantas – IKT specialistas, mantas.einikis@vdurasosg.lt
Kiškis Tadas – IKT specialistas, tadas.kiskis@vdurasosg.lt
Spitrienė Dovilė – IKT specialistė, dovile.spitriene@vdurasosg.lt
Jonavičius Tomas – laborantas, tomas.jonavicius@vdurasosg.lt