Mokytojai, kiti darbuotojai

2022–2023 m.m. dalykų mokytojai
El.paštas: mokytojai@vdurasosg.lt

Pavardė, vardas Kvalifikacijos kategorija Išsilavinimas
     
Lietuvių kalba
Marojan Vitalija  mokytoja metodininkė Aukštasis
Rakauskaitė Rita  mokytoja ekspertė Aukštasis
Armonienė Genovaitė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Žukauskienė Laimutė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Rita Richter  mokytoja ekspertė Aukštasis
Bartaševičienė Vilma  mokytoja ekspertė Aukštasis
Viliokaitienė Asta  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis
Parulienė Gitana  mokytoja metodininkė Aukštasis
Adomaitytė Nelda Aušrelė  mokytoja metodininkė Aukštasis
Rakauskaitė Ramunė  mokytoja Aukštasis
     
Tikyba
Mackelienė Milda  mokytoja metodininkė, ateitininkų būrelio vadovė Aukštasis
Zuozaitė Skaidrė  vyresnioji mokytoja Aukštasis
     
Etika  
Roževičienė Daiva  mokytoja metodininkė Aukštasis
Misevičius Jonas  mokytojas metodininkas, folkloro studijos „Lygaudė“ vadovas  Aukštasis
     
Anglų kalba  
Benetienė Gintarė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Čelkienė Ala  mokytoja metodininkė Aukštasis
Januškienė Vaida  mokytoja metodininkė Aukštasis
Zavackas Rimantas mokytojas metodininkas Aukštasis
Lukoševičienė Aldona  mokytoja metodininkė Aukštasis
Karalevičiūtė Daiva  mokytoja  Aukštasis
Navickienė Ilona  mokytoja metodininkė Aukštasis
Miliukaitė Kristina  mokytoja metodininkė Aukštasis
Jankauskaitė Aušra  lektorė Aukštasis
Saulevičienė Laima  mokytoja metodininkė Aukštasis
Vokiečių kalba
Bielskienė Kristina  vyresnioji mokytoja Aukštasis
     
Rusų kalba
Leonavičienė Lolita  mokytoja metodininkė Aukštasis
Verutė Lekešienė  mokytoja metodininkė Aukštasis
Gaulienė Rūta  mokytoja metodininkė Aukštasis
     
Matematika
Ginetas Bronius Aukštasis
Mitkevičienė Vilma  mokytoja ekspertė Aukštasis
Bareišienė Virginija  mokytoja ekspertė Aukštasis
Svidinskienė Edita  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis
Vitkauskienė Almina  mokytoja ekspertė Aukštasis
Šlikienė Nijolė  mokytoja metodininkė Aukštasis
Jankauskienė Jolita  mokytoja metodininkė
   
Istorija
Janulevičienė Teresė  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis
Miškinienė Neringa  mokytoja metodininkė Aukštasis
Praniulienė Rasa Genovaitė  mokytoja metodininkė Aukštasis
Mitrulevičiūtė Jolita  mokytoja metodininkė Aukštasis
Geografija
Preikšienė Rasa  mokytoja metodininkė Aukštasis
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Staniulienė Irma  mokytoja metodininkė Aukštasis
     
Biologija
Martinionienė Jolanta  mokytoja ekspertė Aukštasis
Kalvinskienė Loreta  mokytoja metodininkė Aukštasis
Miliukevičius Vygintas  vyresnysis mokytojas  Aukštasis
     
Fizika
Krašauskienė Reda  vyresnioji mokytoja  Aukštasis
Albinas Ivanauskas  mokytojas ekspertas Aukštasis
Sakalauskas Artūras  mokytojas metodininkas, gimnazijos direktorius Aukštasis
Misevičius Jonas  vyresnysis mokytojas Aukštasis
     
Chemija
Jankauskaitė Lina  mokytoja metodininkė Aukštasis
Černiauskaitė Zita  mokytoja metodininkė Aukštasis
Šležienė Alfreda Salvinija  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klubo „Profesijų pasaulis“ vadovė Aukštasis
Zinevičienė Jovita  vyresnioji mokytoja  Aukštasis
     
Informacinės technologijos
Gedeikienė Virginija  mokytoja metodininkė Aukštasis
Vaitmonienė Danguolė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Marcinkevičiūtė Rūta  vyresnioji mokytoja  Aukštasis
     
Ekonomika
 
Kublickienė Inga   mokytoja metodininkė Aukštasis
     
Technologijos
Andrulienė Stanislava  mokytoja metodininkė, samarietiškos veiklos būrelio „Atjauta“ vadovė Aukštasis
Zuzevičius Kazimieras  mokytojas metodininkas Aukštasis
     
Dailė
Andrulytė Zita  mokytoja metodininkė Aukštasis
Dubauskienė Eglė  mokytoja, būrelio „Dizaino paslaptys“ vadovė Aukštasis
Medelinskienė Valerija  mokytoja metodininkė Aukštasis
     
Teatras
Jankauskaitė Aušra  mokytoja metodininkė Aukštasis
     
Muzika
Jurgilė Gintarė  mokytoja Aukštasis
Kubrakovskaya Elena  mokytoja metodininkė, akompaniatorė Aukštasis
Baranauskas Ramūnas  vyresnysis mokytojas, meno vadovas Aukštasis
     
Šokis
Šablauskienė Džineta  mokytoja metodininkė, šokių grupės „Rasa“ vadovė Aukštasis
     
Fizinis ugdymas
Rolskis Gintaras  mokytojas metodininkas Aukštasis
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė Aukštasis
Uvarovienė Rasa  mokytoja metodininkė Aukštasis
Kentra Tomas  mokytojas metodininkas Aukštasis
     
Mokytojo padėjėja
Baužaitė Indira  mokytoja Aukštasis
     
SPECIALISTAI:
Lukošaitis Linas – ūkio darbuotojas, linas.lukosaitis@vdurasosg.lt
Slaninienė Dalia – dokumentų specialistė, rastine@vdurasosg.lt
Vasiliauskaitė Ieva – dokumentų specialistė, ieva.vasiliauskaite@vdurasosg.lt
Einikis Mantas – ITS administratorius, mantas.einikis@vdurasosg.lt
Spitrienė Dovilė – ITS administratorė, dovile.spitriene@vdurasosg.lt

 4,687 peržiūrėta