Mokytojai, kiti darbuotojai

2021–2022 m.m. dalykų mokytojai
El.paštas: mokytojai@vdurasosg.lt

Pavardė, vardas Kvalifikacijos kategorija Auklėjamoji klasė
Lietuvių kalba
Marojan Vitalija  mokytoja metodininkė
Rakauskaitė Rita  mokytoja ekspertė
Armonienė Genovaitė  mokytoja ekspertė
Žukauskienė Laimutė  mokytoja ekspertė
Rita Richter  mokytoja ekspertė
Bartaševičienė Vilma  mokytoja ekspertė 3D
Viliokaitienė Asta  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Parulienė Gitana  mokytoja metodininkė
Adomaitytė Nelda Aušrelė  mokytoja metodininkė
Rakauskaitė Ramunė mokytoja
Tikyba
Mackelienė Milda mokytoja metodininkė, ateitininkų būrelio vadovė
Zuozaitė Skaidrė vyresnioji mokytoja
Etika  
Roževičienė Daiva  mokytoja metodininkė 3G
Misevičius Jonas  mokytojas metodininkas, folkloro studijos „Lygaudė“ vadovas  2F
Anglų kalba  
Benetienė Gintarė  mokytoja ekspertė
Čelkienė Ala  mokytoja metodininkė
Januškienė Vaida  mokytoja metodininkė 4E
Vrubliauskienė Vida  mokytoja ekspertė
Lukoševičienė Aldona  mokytoja metodininkė
Karalevičiūtė Daiva  mokytoja  1S
Navickienė Ilona  mokytoja metodininkė 4C
Miliukaitė-Lapinskienė Kristina  mokytoja metodininkė 3B
Jankauskaitė Aušra  lektorė
Saulevičienė Laima  mokytoja metodininkė 3E
Bartuškienė Jolanta  mokytoja metodininkė  
Vokiečių kalba
Bielskienė Kristina  vyresnioji mokytoja 3F
Prancūzų kalba
Čepulkauskienė Vida  mokytoja metodininkė
Ispanų kalba
Barragan Ferrer Jesus Manuel  mokytojas
Rusų kalba
Leonavičienė Lolita  mokytoja metodininkė 4D
Verutė Lekešienė  mokytoja metodininkė
Gaulienė Rūta  mokytoja metodininkė 1T2
Matematika
Ginetas Bronius 1V1
Mitkevičienė Vilma  mokytoja ekspertė 2A
Bareišienė Virginija  mokytoja ekspertė 4G
Svidinskienė Edita  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vitkauskienė Almina  mokytoja ekspertė 3A
Šlikienė Nijolė  mokytoja metodininkė 1E
Butkevičienė Lina  mokytoja ekspertė
Jankauskienė Jolita  vyresnioji mokytoja 4B
Istorija
Janulevičienė Teresė  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Miškinienė Neringa  mokytoja metodininkė
Praniulienė Rasa Genovaitė  mokytoja metodininkė 4A
Mitrulevičiūtė Jolita  mokytoja metodininkė
Kasperavičienė Rita  vyresnioji mokytoja  
Geografija
Preikšienė Rasa  mokytoja metodininkė 2D
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė 2E
Staniulienė Irma  mokytoja metodininkė
Biologija
Martinionienė Jolanta  mokytoja ekspertė 1G
Kalvinskienė Loreta  mokytoja metodininkė 2C
Miliukevičius Vygintas  vyresnysis mokytojas  2H
Fizika
Krašauskienė Reda  vyresnioji mokytoja 2B
Albinas Ivanauskas  mokytojas ekspertas
Sakalauskas Artūras  mokytojas metodininkas, gimnazijos direktorius
Misevičius Jonas  vyresnysis mokytojas 2F
Chemija
Jankauskaitė Lina  mokytoja metodininkė 3C
Černiauskaitė Zita  mokytoja metodininkė 1T1
Šležienė Alfreda Salvinija  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klubo „Profesijų pasaulis“ vadovė
Zinevičienė Jovita  vyresnioji mokytoja 
Informacinės technologijos
Gedeikienė Virginija  mokytoja metodininkė
Vaitmonienė Danguolė  mokytoja ekspertė
Marcinkevičiūtė Rūta  vyresnioji mokytoja  4F
Ekonomika
 
Kublickienė Inga  mokytoja metodininkė  
Technologijos
Andrulienė Stanislava  mokytoja metodininkė, samarietiškos veiklos būrelio „Atjauta“ vadovė
Zuzevičius Kazimieras  mokytojas metodininkas 1V2
Dailė
Valentienė Milda  mokytoja metodininkė 1M
Dubauskienė Eglė  mokytoja, būrelio „Dizaino paslaptys“ vadovė 4H
Medelinskienė Valerija  mokytoja metodininkė
Teatras
Jankauskaitė Aušra  mokytoja metodininkė  
Muzika
Ručinskaitė Gintarė  mokytoja
Sėmėnaitė Rutkauskienė Inesa  mokytoja, ansamblio ir solistų vadovė   vaiko auginimo atostogose
Kubrakovskaya Elena  mokytoja metodininkė, akompaniatorė  
Baranauskas Ramūnas  mokytojas, meno vadovas 2G
Glinskienė Daugailė  folkloro studijos „Lygaudė“ vadovė  
Šokis
Šablauskienė Džineta  mokytoja metodininkė, šokių grupės „Rasa“ vadovė
Fizinis ugdymas
Rolskis Gintaras  mokytojas metodininkas
Rakauskienė Gintautė  mokytoja ekspertė 2E
Uvarovienė Rasa  mokytoja metodininkė
Kentra Tomas  mokytojas metodininkas
Mokytojo padėjėja
Baužaitė Indira  mokytoja
SPECIALISTAI:
Lukošaitis Linas – ūkvedys, linas.lukosaitis@vdurasosg.lt
Slaninienė Dalia – raštvedė, rastine@vdurasosg.lt
Malinauskienė Gryta – raštvedė, gryta.malinauskiene@vdurasosg.lt
Einikis Mantas – IKT specialistas, mantas.einikis@vdurasosg.lt
Spitrienė Dovilė – IKT specialistė, dovile.spitriene@vdurasosg.lt
Jonavičius Tomas – laborantas, tomas.jonavicius@vdurasosg.lt