Technologijų būrelis „Dizaino paslaptys“

Vadovė – mokytoja Eglė Dubauskienė


Būrelyje „Dizaino paslaptys“ projektuojamos įvairios interjero detalės bei kuriami molio dirbiniai. Dirbant su įvairiomis medžiagomis, klasikinėmis ir šiuolaikinėmis technikomis, tradicinėmis ir naujomis priemonėmis skatinamas mokinių kūrybiškas mąstymas. Būrelio nariai supažindinami su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais, ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat išmokstama  vertinti savo bei kitų darbus. Atlikdami praktinius darbus mokiniai susipažįsta su molio savybėmis, molio lipdymo galimybėmis, dekoravimo technikomis, kuria naujus  daiktus, objektus, meno kūrinius bei juos analizuoja. Šio būrelio siekis – lavinti vaizduotę ir meninius gabumus, skatinti kūrybiškumą ir atskleisti individualius gebėjimus.

 79 peržiūrėta