Ateitininkai

Vadovė – mokytoja Milda Mackelienė

VDU „Rasos“ gimnazijos ATEITININKAI – tai  drąsus ir džiaugsmu švytintis jaunimas, kurie bendrai veikdami, iškylaudami ir keliaudami tampa draugais. „Mes tikime, meldžiamės, ieškome tiesos ir gyvenimo prasmės. Dalinamės džiaugsmu ir vargais “, – sako Ieva, jau nuo pirmos gimnazijos klasės tapusi būrelio nare. Ateitininkai siekia būti žmonėmis, kurie keičia pasaulį, o ne pasaulis keičia juos. „Pasaulis – mums pirmiausia mūsų šeima, mūsų klasė ir mūsų artimoji aplinka, miestas, valstybė“, – teigia Emilija.

Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje!“, todėl  siekiame nešti Kristaus dvasią ten, kur vyrauja tikėjimo atšalimas ir žmogiškumo stoka.  Ateitininkai stengiasi savo gyvenime vadovautis penkiais principais. Tai –katalikiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas, tautiškumas. Gimnazijos ateitininkų veikla  – tai kasdieninė malda gimnazijoje per ilgąją pertrauką, susitikimai, pokalbiai ir diskusijos, savanoriavimas paramos akcijose, kelionės, dalyvavimas rekolekcijose, įvairiuose katalikiškuose renginiuose. Ateitininkai organizuoja išvykas į Šiluvą, Tiberiados brolių vienuolyną, Vilniaus šventoves.

„Gera rasti draugų, kurie mato daugiau nei savo poreikius, kurie kelia sau aukštesnius siekius, kurie ieško Dievo ir nori tobulėti ir nešti šviesą ten, kur yra tamsa… “, – sako Gabrielė, pridurdama, kad ateitininkų būrelyje yra laukiamas kiekvienas toks, koks yra.

Veiklos programa

 118 peržiūrėta