Dailė būrelis „Mozaika“

Vadovė – dailės mokytoja Milda Valentienė

Dailės mokytojos Mildos Valentienės vadovaujamame dailės būrelyje yra siekiama gimnazistus supažindinti su įžymiais šiuolaikiniais menininkais, pristatyti naujausius dailės kūrinius. Todėl kartu vykstama į įvairias šiuolaikinių dailininkų parodas – tapybos, grafikos, akvarelės bienales, trienales, tęstines parodas, „Geriausio metų kūrinio“ konkursus ir kitus.
Būrelio veikloje yra  supažindinama su šiuolaikiniais lietuvių kūrėjais – tapytojais, grafikais, video menininkais, fotografais.  Moksleiviai yra skatinami diskutuoti, vertinti, apmąstyti dailininkų raiškos priemones, idėjas, poveikį žiūrovui. Praktinėje veikloje daug dėmesio yra skiriama anatominiam piešimui, tapybos kompozicijoms, spalviniams sprendimams, o taip pat skatinama  pasinaudoti žanrų įvairove, išbandyti savo jėgas dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose.

 75 peržiūrėta