Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorė Rita Damaševičienė

VDU „Rasos“ gimnazijoje Mokinių taryba yra mokinių savivaldos organas, esantis Gimnazijos tarybos  sudėtyje. Mokinių taryba atstovauja  gimnazistų interesams, formuoja vieningą gimnazijos bendruomenę, organizuoja įvairias veiklas, siekia kūrybingai plėtoti  kultūrinę – socialinę veiklą, saugant jos tradiciškumą, įtraukti  gimnazijos mokinius į aktyvesnį kultūrinių, socialinių, prevencinių programų įgyvendinimą ir sklaidą, formuoti vieningą mokinių bendruomenę ir pagarbius  tarpusavio santykius. Be to, palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldomis ir visuomeninėmis organizacijomis, aktyviai dalyvauja jų veiklose.

Į mūsų gimnazijos Mokinių tarybos veiklą  gimnazistai įsijungia savo noru, užpildę anketą, yra priimami  jau esamų narių ir kuratorių  pritarimu. Komanda suburiama vieneriems mokslo metams su galimybe pasilikti kitais metais, kol esi VDU „Rasos“ gimnazijos mokinys. Visų mokinių slaptu visuotiniu balsavimu yra renkamas gimnazistų prezidentas. Šiais mokslo gimnazistų prezidentė yra Austėja Navickaitė, 3A kl. mokinė, kuri koordinuoja Mokinių tarybos veiklą. Šioje veikloje dalyvauja dvidešimt keturi 1-4 klasių mūsų gimnazistai.

 234 peržiūrėta