Gimnazistų individualios pažangos stebėsena

Gimnazistų individualios pažangos stebėsena

Gimnazistai, mokslo metų pradžioje išsikelia mokymosi ir asmeninio tobulėjimo (bendrųjų kompetencijų) tikslus. Po I pusmečio jie matuojasi individualią pažangą, jeigu reikia, gali koreguoti išsikeltus mokymosi tikslus. Pasibaigus mokslo metams kiekvienas gimnazistas, kartu su auklėtoju reflektuoja asmeninę pažangą.

Vykdoma gimnazisto individualios pažangos stebėsena. Mokslo metų pradžioje, I ir II ir III klasėse, klasės auklėtojas organizuoja individualius  trišalius  pokalbius su auklėtiniais bei jų tėvais.

Individualią pažangą tėvai aptaria su dėstančiais mokytojais per tėvų dienas, esant reikalui  kontaktuoja per Tamo  dienyną.

Auklėtojai kiekvieno gimnazisto mokymąsi aptaria:

  • per  tėvų susirinkimus
  • per individualius pokalbius
  • gimnazijos duotu telefonu

Tėvai apie ugdymosi rezultatus informuojami elektroniniame dienyne https://www.tamo.lt.

Tėvai apie vaiko pažangumą ir lankomumą seka informaciją elektroniniame dienyne. Neturintiems prieigos prie interneto, klasės auklėtojai pateikia popierines ataskaitas. Po I pusmečio gimnazistai matuojasi individualią pažangą, jeigu reikia, gali koreguoti išsikeltus mokymosi tikslus. Pasibaigus mokslo metams kiekvienas gimnazistas, kartu su klasės vadovu reflektuoja asmeninę pažangą, su rezultatais  supažindina tėvus.

 

 103 peržiūrėta