Vizija, misija

Moderni ir saugi gimnazija, kurioje teikiamas aukštos kokybės ugdymas, grįstas klasikine mokymo samprata, siekianti, kad kiekvienas mokinys pagal gebėjimus įgytų šiuolaikines kompetencijas, kurios misija – teikti aukštos kokybės pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinti ugdymo sėkmę ir aukštus rezultatus.