Nuotolinis mokymas


Nuotolinio mokymo aprašas

Dėl mokinių pamokų lankomumo/įsakymas

Karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

  • Raštvedė Dalia Slaninienė tel. Nr. 8 37 312364
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salvinija Šležienė tel. Nr. 868272708
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Asta Viliokaitienė tel. Nr 868221068
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė tel. Nr. 8 37 311291
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė tel. Nr. 867266262

Specialistų teikiama pagalba mokiniui:

Nuotoliniam darbui taikomos aplinkos: Tamo dienynas, „G Suite for Education“ platforma, Egzaminatorius ir kt. 

 269 peržiūrėta