Projektai

 

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728)
„Pagrindinio ugdymo turinio tarpdalykinė dermė: lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir dailė“

Projekto tikslas – pagerinti 10 kl. lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus. Siekiamas rezultatas – naujo mokymo(si) modelio sukūrimas ir diegimas ugdymo procese, sinchronizuojant lietuvių k., istorijos ir dailės mokymą. Dalyvauja mokytojai: Nelda Aušrelė Adomaitytė, Neringa Miškinienė, Jolita Mitrulevičiūtė, Asta Viliokaitienė, Eglė Reneckytė bei IA, ID klasės. 
Projekto trukmė – 24 mėn.

Už projekto vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė

 

 


Sveikatos apsaugos ministerijos projektas „Sveika mokykla“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.
Projekto veikla (2016-2020 m.)
Už projekto vykdymą atsakinga biologijos mokytoja  Loreta Kalvinskienė

 

ISM universiteto  projektas „Verslo klasė“

ISM Verslo klasė – tai unikalus ISM universiteto bei ekonominį švietimą vykdančios organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) projektas, skirtas ekonomikos ir verslumo mokomąjį dalyką pasirinkusiems 11-12 kl. moksleiviams. Dalyvauja III ABCD  kl. mokiniai. Projekto trukmė – 18 mėn.

Daugiau…

Už projekto vykdymą atsakinga ekonomikos mokytoja  Inga Kublickienė

 

 

   
Projektas  „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.

Daugiau…

Už projekto vykdymą atsakingos geografijos mokytojos:  Rasa Preikšienė, Irma Staniulienė

 

 

   
Europos Sąjungos projektas „Atgal į mokyklą“
Dalyvauja III AB kl. mokiniai.

Daugiau…

Už projekto vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė

 

 

 
Vokiečių kalbos projektas „Ö kaip vokiškai?“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.

Daugiau…

Už projekto vykdymą atsakinga vokiečių kalbos mokytoja  Kristina Bielskienė