Projektai

Mūsų gimnazijoje 2022 m. buvo vykdomas projektas „135 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje“, finansuojamas įgyvendinant Klimato kaitos programą pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose. Projekto metu ant gimnazijos pastato buvo sumontuoti 337 vnt. saulės elektrinės fotovoltiniai moduliai. Įgyvendinama šį projektą gimnazija prisideda prie gamtos išsaugojimo.

„Code4SDG11“ – eTwinning projektas, kuriame dalyvauja Tuniso, Jordanijos, Lietuvos, Graikijos, Turkijos bei Rumunijos mokyklos. Pagrindinis dėmesys skiriamas Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkei – SDG11 „Tvarūs miestai ir bendruomenės“. Tarptautinėse grupėse skirtingų mokyklų ir šalių mokiniai diskutuoja apie problemas ir ieško sprendimų bei kuria tvarius išmaniuosius ateities miestus, taikant web 2.0 įrankius bei robotiką.   Už projekto vykdymą atsakinga informatikos mokytoja Danguolė Vaitmonienė
Respublikinis projektas STEAM (Projekto koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas)

  Už projekto vykdymą atsakinga biologijos mokytoja Jolanta Martinionienė

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728)
„Pagrindinio ugdymo turinio tarpdalykinė dermė: lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir dailė“

Projekto tikslas – pagerinti 10 kl. lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus. Siekiamas rezultatas – naujo mokymo(si) modelio sukūrimas ir diegimas ugdymo procese, sinchronizuojant lietuvių k., istorijos ir dailės mokymą. Dalyvauja mokytojai: Rita Richter, Neringa Miškinienė, Jolita Mitrulevičiūtė, Asta Viliokaitienė, Eglė Reneckytė. 
Projekto trukmė – 24 mėn. (2020-2022 m.)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Už projekto vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos projektas „Sveika mokykla“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.

„Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“
„Nerūkyti niekada nevėlu“
„Sveikata – išminčių honoraras“
„Mokykla be patyčių“

Projekto veikla (2016-2021 m.)

  Už projekto vykdymą atsakinga biologijos mokytoja Loreta Kalvinskienė

 

 

 

ISM universiteto  projektas „Verslo klasė“

ISM Verslo klasė – tai unikalus ISM universiteto bei ekonominį švietimą vykdančios organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) projektas, skirtas ekonomikos ir verslumo mokomąjį dalyką pasirinkusiems 11-12 kl. moksleiviams. Dalyvauja III ABCD  kl. mokiniai. Projekto trukmė – 18 mėn.

Daugiau…

  Už projekto vykdymą atsakinga ekonomikos mokytoja Inga Kublickienė

 

 

   
Projektas  „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.
Daugiau…
  Už projekto vykdymą atsakingos geografijos mokytojos: Rasa Preikšienė, Irma Staniulienė

 

 

   
Europos Sąjungos projektas „Atgal į mokyklą“
Dalyvauja III AB kl. mokiniai.
Daugiau…
  Už projekto vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė

 

 

 
Vokiečių kalbos projektas „Ö kaip vokiškai?“
Dalyvauja I-IV kl. mokiniai.
Daugiau…
  Už projekto vykdymą atsakinga vokiečių kalbos mokytoja Kristina Bielskienė

 

 

 

Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Tikslas – skatinti domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautiškumą.    Už projekto vykdymą atsakinga istorijos mokytoja Jolita Mitrulevičiūtė
ESF projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 -02-0001)     Už projekto vykdymą atsakinga informatikos mokytoja Danguolė Vaitmonienė
Sveikos gyvensenos ir gamtos tausojimo projektas „Walk15“ „Mokyklos eina“.    Už projekto vykdymą atsakinga geografijos mokytoja Gintautė Rakauskienė
„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą,  kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Dalyvauja I–IV kl. gimnazistai.   Už projekto vykdymą atsakinga geografijos mokytoja Gintautė Rakauskienė

 

 1,319 peržiūrėta