Mokslo metų, pusmečių trukmė, atostogos

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga
I, II 2021 09 01 2022 06 23  37 savaitės (185 dienos)
III 2021 09 01 2022 06 16 36 savaitės (180 dienų)
IV 2021 09 01  2022 05 26 33 savaitės (165 dienos)

 

I pusmetis Prasideda Baigiasi
I, II, III, IV 2021 09 01 2022 01 21

 

II pusmetis Prasideda Baigiasi
I, II 2022 01 22 2022 06 23 
III 2022 01 22 2022 06 16
IV 2022 01 22 2022 05 26

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021 11 03 2021 11 05 
Žiemos (Kalėdų) 2021 12 27 2022 01 07 
Žiemos 2022 02 14  2022 02 18 
Pavasario (Velykų) 2022 04 19  2022 04 22