Paslaugos

Profesinio orientavimo paslaugos 

Gimnazijoje teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, kuriomis ugdomos mokinių savęs ir karjeros galimybių pažinimo, taip pat karjeros planavimo bei įgyvendinimo kompetencijos. Šias paslaugas, pagal poreikį, teikia gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės. Profesinį orientavimą kuruojanti gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Šležienė gimnazistus bei jų tėvus (globėjus) konsultuoja egzaminų, stojimų ir studijų programų klausimais.

Konsultacijų laikas derinamas individualiai su direktoriaus pavaduotoja S.Šležienė (208A kab.), psichologe J.Markauskiene (121A kab.), socialine pedagoge R.Damaševičiene (215 kab.).

Maitinimas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Meniu
Pirma savaitė
Antra savaitė
Trečia savaitė

Socialinės paramos skyriaus informacija

Sporto aikštynu naudojimosi taisyklės

Mokiniams ir mokytojams
Ne gimnazijos bendruomenės nariams

Patalpų nuoma
Gimnazijoje patalpos nenuomojamos.

Mokamos paslaugos
Gimnazija mokamų paslaugų neteikia.

Loading