Paslaugos

Profesinio orientavimo paslaugos 

Gimnazijoje teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, kuriomis ugdomos mokinių savęs ir karjeros galimybių pažinimo, taip pat karjeros planavimo bei įgyvendinimo kompetencijos. Šias paslaugas teikia gimnazijos psichologės ir socialinė pedagogė. Profesinį orientavimą kuruojanti gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Šležienė gimnazistus bei jų tėvus (globėjus) konsultuoja egzaminų, stojimų ir studijų programų klausimais.

Mokiniams gimnazijoje teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

  • Individualios/grupinės konsultacijos
  • Užsiėmimai, paskaitos, seminarai
  • Profesinio veiklinimo renginiai

Konsultacijų laikas derinamas individualiai su psichologe K.Keturakyte (121A kab.), socialine pedagoge R.Damaševičiene (215 kab.), direktoriaus pavaduotoja S.Šležienė (208A kab.).

Maitinimas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
Meniu
Socialinės paramos skyriaus informacija

Sporto aikštynu naudojimosi taisyklės

Mokiniams ir mokytojams
Ne gimnazijos bendruomenės nariams

Patalpų nuoma
Gimnazijoje patalpos nenuomojamos.

Mokamos paslaugos
Gimnazija mokamų paslaugų neteikia.

 173 peržiūrėta