Sveikiname!

Respublikiniame moksleivių esė konkurse „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą…“ (Vysk. Mečislovas Rainys), skirto Juozo Lukšos-Daumanto metams paminėti,  Kostas Kondratas (2A kl.) 9-10 klasių tarpe užėmė I vietą. Sveikiname Kostą ir jo mokytoją Genovaitę Armonienę.  60 peržiūrėta

 60 peržiūrėta